Intervisie is een vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van de professionaliteit van collega's.  In kleine groepen wordt casuïstiek besproken, met als doel het reflecteren van de inbrenger en de andere deelnemers te bevorderen. Het gaat in intervisie niet alleen om oplossingen en alternatieven, maar juist om achterliggende gedachten van ieders handelen uit te wisselen en te ontdekken.

Kenmerkend voor intervisie is het ontbreken van hiërarchie; de groepsleden zijn evenwaardig aan elkaar.

Begeleiding kan hierbij zinvol zijn. Zowel om een intervisiegroep op te starten als om te begeleiden in het proces van de intervisie. Er zijn vele vormen van intervisie, en door begeleiding kan een intervisiegroep ontdekken bij welke vormen de groep zich thuis voelt, of welke vormen juist vernieuwend zijn om een stap verder te komen in de gezamenlijke professionele ontwikkeling.

Begeleide intervisie kan plaatsvinden in mijn praktijk of op locatie.  Per situatie bekijken we welke  intensiteit van begeleiding wenselijk is.

Als intervisiecoach en opleider van intervisiecoaches ben ik aangesloten bij het KNGF, en hiermee conformeer ik me bij de KNGF-intervisie aan de daar geldende,wetenschappelijk ondebouwde methodiek. 

Voor intervisie bij andere beroepen dan fysiotherapeuten bepalen we een methodiek in overleg.