Haptonomie gaat over contact.

Over contact met anderen, contact met jezelf, maar ook over contact met je gevoel.

Haptonomie wordt wel de wetenschap van het gevoel genoemd. Met het gevoel als uitgangspunt probeert de haptonomie menselijke gedragingen te beschrijven, te observeren, en te begeleiden.

 

Voelen is een veelomvattend begrip.

Je kunt met je tastzintuig voelen. Bijvoorbeeld de huid van een ander, een kledingstuk, een vacht van een dier, warmte of kou.

Je kunt innerlijk voelen. Bijvoorbeeld honger of dorst, maar ook boosheid, blijheid, stress, verliefdheid, pijn, of wat vager: een gevoel van onbehagen.

Het gaat er bij haptonomie om in contact te komen met jezelf en met je gevoel. Daarbij verlies je het verstand (het denken ) niet uit het oog.

Er is altijd sprake van een bepaald evenwicht tussen denken en voelen.

Dit evenwicht:

* is voor ieder persoon anders
* kan voor dezelfde persoon per moment anders zijn
* kan (door vele redenen ) verstoord zijn, wat aanleiding kan geven tot klachten
* is te beïnvloeden met haptotherapie

 

Wanneer haptotherapie?

Haptotherapie kan zinvol zijn als je meer balans wilt bereiken in het  evenwicht tussen denken en voelen. Het gevoel kan teveel of juist te weinig op de voorgrond staan, waardoor je handelen niet in overeenstemming is met datgene wat goed voor je is.

Dit kan het geval zijn bij:
* lichamelijke en/of geestelijke overbelasting
* het niet herkennen van je grenzen, of hiernaar niet kunnen handelen
* trauma en verlies verwerking
* een tekort aan vertrouwen in je eigen functioneren
* vragen over persoonlijke groei en zingeving

 

Wat kun je verwachten?

De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis, en bepalen we of ik wat voor je kan betekenen, en zo ja hoe het verder gaat.

In de volgende sessies zal de begeleiding steeds op jou afgestemd blijven. Het beleven staat  hierbij centraal. Ik begeleid je in het contact maken met wat je beleeft, wat je erbij voelt, en wat dit met je doet.  Deze bewustwording kan tot stand komen door gesprekken, door lichamelijk contact (bijvoorbeeld doordat ik je aanraak op je rug) en door bewegingsvormen. Je ontdekt wat je wijze van handelen en reageren is in situaties die voor jou vertrouwd en belangrijk zijn. Door er contact mee te maken kan je komen tot een gevoelsmatig beleven van deze situaties. Ook kan je zo ontdekken welke andere mogelijkheden van reageren je in je hebt. En of die andere mogelijkheden adequater zijn.

We evalueren steeds of  hetgeen je in de sessies hebt ontdekt toepasbaar is in je dagelijkse leven, en of het bijdraagt aan het beantwoorden van je hulpvraag. In ieder geval vindt deze evaluatie plaats na de derde sessie, en dan spreken we af met welke doelstellingen en op welke wijze we de begeleiding voort zetten.

De frequentie en omvang van de begeleidingsreeks is individueel verschillend, afhankelijk van je doelstellingen en je mogelijkheden. Vaak komen cliënten na de eerste drie keer nog een aantal keren terug, soms tweewekelijks, soms minder vaak.

In de afronding van de begeleiding bespreken we wat je met het aangereikte heb kunnen doen, en wat je meeneemt naar je toekomst. We nemen afscheid, en indien nodig en gewenst schrijf ik een korte brief naar je huisarts ( of eventuele verwijzer).